Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Slunce peče - déšť poteče.

Pranostika na akt. den

Svatá Markéta, hodila srp do žita.

Další

Anketa

Jak se vám líbí naše nové www stránky?

Celkem hlasů:
84
Hlasování začalo:
23. 10. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

       

 

Stránka

  • 1

Informace k otevření MŠ

Školní rok 2024/2025

17. 6. 2024 Zobrazit více

Přijetí dětí do MŠ

Rozhodnutí

20. 5. 2024 Zobrazit více

Prázdninový provoz

Uzavření MŠ

9. 5. 2024 Zobrazit více

Zápis do MŠ

2024/2025

ZÁPIS DO MŠ BRATŘEJOV

NA ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

 

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT se zápisy k předškolnímu vzdělávání    pro školní rok 2024/2025 uskuteční v řádném termínu od 2. května 2023 do 16. května 2024. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání (PV) stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).‘‘
 

Podání žádosti (včetně kopie rodného listu dítěte a potvrzení o povinném očkování dítěte) je možné:

a) datovou schránkou (pa836td)

b) e-mailem opatřeným elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: zsbrat@zlinedu.cz , předmět: ZÁPIS

c) zasláním poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

d) osobním podáním žádosti ve škole v zalepené obálce a  označené Zápis (schránka u vstupních dveří ZŠ). Na email: zsbrat@zlinedu.cz  prosím, dejte oznámení, že jste obálku vložili do schránky školy.

 

TERMÍN ZÁPISU V ZŠ a MŠ BRATŘEJOV


Zápis do naší mateřské školy proběhne ve dnech 2. - 7. května 2024.

Mateřská škola plánuje přijmout ve školním roce 2024/2025 3 nové děti (Nová MŠ zatím není zapsaná v rejstříku škol, náhradní termín zápisu proběhne po vyřízení všech náležitostí. Děti, které nebudou přijaty v květnovém termínu, budou přijaty v náhradním termínu do výše nové kapacity).

 

Podání žádosti a potřebných dokumentů ( kopie rodného listu dítěte, potvrzení o povinném očkování s razítkem lékaře - je součástí žádosti) proveďte v uvedeném termínu dle výše uvedených možností a-d.


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout na webových stránkách školy: www.zsbratrejov.cz v sekci Mateřská škola/Dokumenty


Formulář si můžete vyzvednout také osobně v MŠ od 22.4.2024.

Žádost o přijetí musí být řádně podepsaná zákonnými zástupci.

Registrační číslo a potvrzení o přijetí dokumentace Vám bude zasláno emailem nebo SMS, nezapomeňte je uvést v Žádosti o přijetí.

Všechny kopie dokladů budou po  ukončení přijímání dětí do MŠ skartovány!

Upozornění pro rodiče předškoláků:

K zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku 5 let, tedy dítě narozené v období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019. 

20.5.2024 - zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do mateřské školy. Budou zde zveřejněna registrační čísla přijatých dětí po dobu 15 dní.

Od 24.5.2025 - odeslání poštou na doručenku Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ.

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí je možné také vyzvednout osobně v budově školy.

 

V Bratřejově 17.4.2024                                   Mgr. Jindřiška Králová,                                                                               ředitelka školy

 

Právní předpisy:

* přijímání dětí do Mateřské školy se řídí zákonem č.561/2004 Sb.,     o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon), vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění a zákonem č.204/2005 Sb., kterým se mění zákon č.117/1995 Sb., o státní sociální  podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

 *   Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č.258/2000) Sb., o ochraně  veřejného zdraví.

 


17. 4. 2024 Zobrazit méně

NPO

3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

20. 3. 2024 Zobrazit více

OP JAK

Šablony

13. 10. 2023 Zobrazit více

Odkaz pro rodiče

Kdy do školky ano a kdy ne

18. 9. 2020 Zobrazit více

Informace

Potřeby

29. 8. 2020 Zobrazit více

Informace

Pokyny

29. 8. 2020 Zobrazit více

Stránka

  • 1