Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Další

Anketa

Jak se vám líbí naše nové www stránky?

Celkem hlasů:
67
Hlasování začalo:
23. 10. 2015
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka

  • 1

Domácí úkoly

16.-20.5.2022

13. 5. 2022 Zobrazit více

Výsledky zápisu do ZŠ

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

12. 4. 2022 Zobrazit více

MAP

Články

Logolink

 

Sdílení zkušeností s místním akčním plánováním v oblasti vzdělávání

O působení místního akčního plánu vzdělávání (MAP) v našem území jste pravděpodobně slyšeli. MAS Vizovicko a Slušovicko administruje projekt financovaný z OP VVV pod názvem Naše škola - naše radost II, který je zaměřený na systematickou podporu dětí, žáků i učitelů v mateřských a základních školách. Kromě metodické a materiální podpory nabízí místní akční plánování možnost rozšiřování kontaktů mezi pedagogickými pracovníky z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Na začátku září proběhlo v Luhačovicích setkání pracovníků místních akčních plánů ze Zlínského kraje, krajské centrály a zástupců Národního pedagogického institutu. Kromě řady zajímavých poznatků, vzešla ze setkání myšlenka setkávání odborníků z území podle jednotlivých odborností – konkrétně pro matematická a čtenářskou gramotnost. Netrvalo dlouho a myšlenka se podařila realizovat. V říjnu proběhla v Otrokovicích prezentace příkladů dobré praxe v oblasti výuky matematiky a informatiky. Akce pod názvem Inspirační burza matematické gramotnosti se účastnili zástupci pracovních skupin pro matematickou gramotnost a byla živě vysílána pro zájemce z celé České republiky skrze internetový přenos. Pracovníci MAS Vizovicko a Slušovicko byli požádáni o prezentaci sdílených pomůcek pro výuku robotiky (Bee-bot, Ozobot) a diagnostických pomůcek pro mateřské školy (Klokanův kufr, Klokanovy kapsy). Tyto pomůcky byly pro školy pořízeny z prostředků MAP v minulém a tomto roce. Celá akce měla pozitivní ohlasy. Byly prezentovány velmi zajímavé nápady a přístupy k výuce matematiky, které v budoucnu snad uvidíme i v našem území. Jsme velmi rádi, že místní akční plánování rozvoje vzdělávání směřuje v našem území dobrým směrem a může být také dobrým příkladem pro jiné týmy MAP a učitele napříč celou republikou.

 

S podporou škol chceme pokračovat i v roce 2022 a 2023

 

Konec projektu Naše škola - naše radost II se rychle blíží a 30. duben 2022 je tu co by dup. Jelikož se školami v území spolupracujeme velmi rádi a chceme jim být spolupracovníky i v dalších měsících, na konci listopadu jsme podali žádost o dotaci na navazující projekt, který jsme nazvali jak jinak než Naše škola - naše radost III.

Hlavním přínosem realizace projektu MAP má být budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství mají napomáhat zkvalitňování vzdělávání, zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Předpokládá se systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání, zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání a také zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, využívání místních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků. Mezi konkrétní cíle patří zpracování finální dokumentace MAP, která bude obsahovat analytickou, strategickou a implementační část, vč. Strategického rámce MAP do roku 2025, Akční plány 2023, 2024, 2025. Důležitým výstupem bude také evaluace Programového období 2014-2020 a pravidelné setkávání pracovních skupin Matematická gramotnosti, Čtenářská gramotnost, Rovné příležitosti a Financování.

Jestli naše žádost splní podmínky formálního a věcného hodnocení budeme vědět v průběhu března 2022. Držte nám palce!

 

Název projektu:              Naše škola - naše radost III

Žadatel:                               MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Období realizace:            1.5.2022 - 30. 11. 2023

Žádaná dotace:                2 224 16,76 (100% dotace)

Zapojené školy:               21 škol, tj. všechny ZŠ a MŠ na území MAS zřízeny obcemi, vč. DD a ZŠ Vizovice, které je zřízeno Zlínským krajem


16. 12. 2021 Zobrazit méně

Šablony III

Účast na projektu

6. 9. 2021 Zobrazit více

Odkaz pro rodiče

Kdy do školy ano a kdy ne

18. 9. 2020 Zobrazit více

Stránka

  • 1